Internet Archive BookReader

Powstanie na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w roku 1831, podług podań dowódzców ...